Midlertidig grænsekontrol ved de indre Schengen-grænser i Holland

I forbindelse med afholdelsen af Nuclear Security Summit i Haag den 24. og 25. marts 2014 har den hollandske regering midlertidig besluttet at genindføre grænsekontrol ved de indre Schengen-grænser.

I perioden 14. – 28. marts 2014 har hollandsk politi mulighed for at foretage regelmæssig grænsekontrol ved de indre Schengen-grænser, og ekstra ventetid ved grænseovergangssteder i Holland må derfor påregnes.

Husk at når du rejser uden for Danmark og Norden, skal du altid have dit pas med dig, ellers risikerer du at blive afvist ved grænsen, da du skal kunne bevise dit statsborgerskab.

Politi Døgnrapporter: 

Hårde domme til asylansøgere der har forøvet omfattende indbrudskriminalitet efterforsket af TFI.

Retten i Lyngby har i dag afsagt dom på samlet over 20 års fængsel i sagen mod 5 afviste asylansøgere og yderligere en person med tilknytning til Sandholmlejeren.
De dømte er fra Albanien, Kroatien, Kosovo og Iran. De blev dømt for omfattende indbrudskriminalitet i private hjem.

Gerningsstederne er fordelt over hele Danmark, og i sagen indgik samlet ca. 100 indbrudsforhold. Flere af de dømte blev endvidere dømt for 2 røverier og vidnetrusler.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at der var tale om et meget stort antal indbrud, der var begået som led i organiseret kriminalitet.

Sagen har været efterforsket af det sjællandske politisamarbejde, Task Force Indbrud (TFI), der i juli startede efterforskningen mod de pågældende, der blev anholdt i sommeren 2013 i forbindelse med indbrud i privat beboelse.

De anholdte er alle mænd i alderen 22- 33 år, der blev idømt følgende domme:

25 årig mand fra Kosovo: 2 års fængsel for 4 indbrud, et røveri, vidnetrusler og brugstyveri.

33 årig mand fra Kroatien: 2 år og 6 måneders fængsel for 9 indbrud og 2 forsøg på indbrud.

23 årig mand fra Albanien: 2 år og 8 måneder for 12 indbrud og 6 forsøg på indbrud.

22 årig mand fra Albanien: 5 års fængsel for 42 indbrud, 7 forsøg på indbrud, 2 røverier, vidnetrusler, våbenbesiddelse, brugstyveri og overtrædelse af udlændingeloven.

26 årig mand fra Iran: 3 år og 8 måneders fængsel for 29 indbrud, 3 forsøg på indbrud og et røveri.

31 årig mand fra Albanien: 4 år og 6 måneder for 43 indbrud og 9 indbrudsforsøg.

Tre af de dømte ankede dommen på stedet til Landsretten.

Politi Døgnrapporter: 

Højeste antal udsendte asylansøgere i 10 år.

Rigspolitiet har offentliggjort en redegørelse om status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i 2013.

Politiet udsendte i 2013 ca. 1.300 afviste asylansøgere. Det er det højeste antal udsendte i 10 år og mere end dobbelt så mange som sidste år.

Der har i 2013 især været mange udsendelser til Afghanistan, Serbien, Kosovo, Albanien og Makedonien, som står for over to tredjedele af de 1.300 udsendte.

Politi Døgnrapporter: 

Det var den savnede Hanne König, der lørdag blev fundet ved Kær Mølle ved Kolding.

Efter en obduktion og andre undersøgelser kan Sydøstjyllands Politi i dag tirsdag slå fast, at det var liget af den 50 årige Hanne Kønig, der lørdag blev fundet liggende i naturen ved Kær Mølle. Politiets undersøgelser har også fastlagt, at der ikke er tale om en forbrydelse.

Sydøstjyllands politi modtog lørdag ca. kl. 13 en henvendelse fra en borger, der havde fundet, hvad den pågældende antog var et dødt menneske, liggende i et krat ved Kær Mølle syd for Sjølund ved Kolding. Der blev lørdag eftermiddag og aften som følge af fundet foretaget omfattende undersøgelser på stedet med bistand fra blandt andet Retsmedicinsk Institut. 

Hanne Kønig har været savnet siden den 26. september 2013, hvor hun forlod sit hjem ved Sjølund. Der blev i den forbindelse iværksat en massiv eftersøgning med hunde, helikopter, dykkere og med assistance fra såvel Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Desuden deltog flere borgere fra området også i eftersøgningen.

Efter aftale med pårørende vil politiet rent undtagelsesvis oplyse, at undersøgelserne har fastlagt, at Hanne Kønig begik selvmord.

Politi Døgnrapporter: 

Den tragiske sag fra Klemensker

Bornholms politi afholdt mandag den 240214 kl. 1100 pressebriefing i forbindelse med den tragiske sag fra Klemensker, hvor en 41-årig kvinde og hendes 14 mdr. gamle datter blev fundet døde i en parkeret bil.

Resume:

Bilen blev fundet søndag kl. 0900 på P-pladsen på Lundehusvej i den vestlige udkant af Rø plantage, hvorfor politiet søger vidner jf. nedenfor.

Fundet blev gjort af kvindens samlever, der også er far til barnet.

Forud for fundet havde samleveren lørdag aften kontaktet politiet, idet kvinden, efter et skænderi, havde forladt bopælen sammen med deres fælles barn. På dette tidspunkt var der dog intet, der indikerede, at kvinden ikke ville vende tilbage, da det ikke var første gang hun havde forladt bopælen efter skænderier.

Da samleveren kontaktede politiet igen søndag kl. 0745, blev en eftersøgning startet op, alene pga. det forløbne tidsrum.

Kl. 0900 alarmerede samleveren politiet, idet han havde fundet parrets bil og to døde personer, som han kunne identificere som den 41-årige kvinde og deres fælles barn.

Efter politiets ankomst, hvor omfanget af sagens tragiske omstændigheder blev konstateret, blev stedet afspærret og såvel kriminalteknikere som retsmedicinere blev tilkaldt, ligesom lokale efterforskere startede deres undersøgelser.

For at sikre alle spor, blev stedet overdækket med hjælp fra Beredskabsstyrelsen, ligeosm hjemmeværnets politikompagni foretog afspærring.

Undersøgelserne var først tilendebragt sent søndag aften, hvorefter køretøjet blev transporteret til politigården i Rønne.

Samleveren blev efter omstændighederne anholdt og efter afhøring anbragt i Rønne arrest, men efterforskningen har senere vist, at der ikke er belæg for at antage, at han er indblandet i de tragiske dødsfald, hvorfor han mandag blev løsladt og overgivet til psykologisk behandling og omsorg pga. den voldsomme oplevelse.

Status på sagen:

Der er under alle omstændigheder tale om en forbrydelse mod barnet, og efterforskningen er rettet mod, at der formentlig er tale om en tragisk familiebegivenhed, som kvinden kan stå bag, og der er som nævnt, intet belæg for at antage, at samleveren er indblandet i sagen.

I køretøjet blev således fundet en større mængde tom medicinemballage fra personligt ordineret medicin til kvinden og samleveren.

Der var ingen læsioner på de afdøde, og der var ingen tegn på vold, tvang eller slagsmål.

Dødsmåde og dødsårsag skal nu forsøges klarlagt ved en obduktion af de afdøde, ligesom der forestår en større efterforskning, bl.a. mhp. at afdække kvindens færden før tragedien.

Vidner:

Bornholms politi søger vidner, der ligger inde med viden om den 41-årige kvindes færden i tidsrummet fra lørdag den 220214 kl. 1000 til søndag den 230214 kl. 0900.

Kvinden var kørende i den viste hvide VW Transporter varebil, diesel, årg. 1998 med det særlige kendetegn, at den er forsynet med en rude i højre skydedør i varerummet.

Politi Døgnrapporter: 

Markant mere cykel-politi i Nordjylland

Nordjyllands Politi fordobler den styrke af politibetjente, der patruljerer på cykel. Fra foråret 2014 vil der være 15 betjente, der bruger en del af deres patruljetid på cykel – mod otte sidste år.

Baggrunden for at udvide cykelpolitiet er helt enkelt: Gode resultater.

Nordjyllands Politi erfarede nemlig hurtigt, at en betjent på cykel kunne bruges til en bred vifte af opgaver. Nogle eksempler: patruljetjeneste i byer og på stisystemer, assistance til vagtcentralen, til færdselspolitiet ved skolekontroller og i forbindelse med retssager.

Under patruljeringen, der har foregået i Aalborg, Nørresundby, Brønderslev, Hjørring, Blokhus og Hals, har cykelpolitiet flere gange haft bødeblokken fremme, især overtrædelser af færdselsloven har fyldt, men der er også blevet skrevet overtrædelser af hundeloven, lov om euforiserende stoffer og for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

Politikommissær ved Nordjyllands Politi, Jan Stagsted, har ansvaret for det patruljerende cykelpoliti, og han er godt tilfreds med det første år i sadlen.

”Cykelpolitiet har klart bidraget til en styrket politiindsats, og vi er samtidig blevet mere synlige i gadebilledet,” siger Jan Stagsted.

God til dialog
Politibetjente på cykel har endvidere vist, at de kan bruges ved større arrangementer, fx majfest, karneval, fodboldkampe og torvedage. En cykelpatrulje kan nemlig nogle gange rykke hurtigere ud end en patruljevogn, hvis der fx er mange mennesker forsamlet i byen.

Dialog-delen ved cykelpatruljen fremhæves også af politikommissæren, der siger:

”Et cyklende politi kommer nemmere i snak med borgerne, og vi prioriterer højt at få etableret en god dialog med folk, bl.a. til fodboldkampe, fordi det forebygger uro.”

Tilfredse borgere
Jan Stagsted hæfter sig ved, at nordjyderne har taget godt i mod det cyklende politi.

”Vores cykelpatruljer melder i hvert fald tilbage, at de ofte bliver kontaktet af borgere, der roser os for initiativet,” siger Jan Stagsted.

Cykelpoliti i Nordjyllands Politi blev oprettet i maj 2013, og i løbet af foråret vil i alt 15 betjente på skift (mod tidligere otte) som en del af deres arbejde patruljere på cykel – betjentene vil altså også løse andre opgaver, som fx patruljetjeneste i almindelig politibil.

Politi Døgnrapporter: 

High:Five afholder i samarbejde med Sydøstjyllands Politi konference i Fængslet i Horsens 6. marts 2014

“Det at få et arbejde har gjort, at jeg tør drømme om en fremtid uden for fængslet”

Sådan siger Daniel, som er blevet ansat hos Lantmännen Schulstad A/S i Vejle, på trods af adskillige pletter på straffeattesten.

Det er historier som Daniels, der vil være i omdrejningspunktet, når Hans Kongelige Højhed Prins Joachim åbner erhvervskonference i Horsens den 6. marts 2014. Konferencen har som mål at styrke virksomheders sociale ansvar i Sydøstjylland.

Undersøgelse foretaget af Rambøll viser, at der er betydelige menneskelige og økonomiske gevinster at hente, hvis unge med en plettet straffeattest kommer i job eller uddannelse. Forudsætningen for succes er dog, at de unge, offentlige myndigheder og private virksomheder arbejder sammen. High:five har specialiseret sig i at bygge bro mellem disse instanser. Hvordan dette kan gavne både de unge, virksomheder og samfundet som helhed vil være omdrejningspunktet, når High:five og Sydøstjyllands Politi afholder erhvervskonference d. 6. marts 2014 kl. 13 -16.30 i Horsens.

High:five hjælper unge mellem 15 og 30 år, der har været kriminelle, tilbage på ret kurs ved etablering af job og uddannelse. Dette sker i tæt samarbejde med Kriminalforsorgen, kommuner, politi og virksomheder.

Samfundsøkonomisk gevinst

Samarbejdet er til gavn ikke kun for de unge, men også for samfundet som helhed: Undersøgelsen viser, at for afsonerne er det samfundsøkonomiske overskud pr. matchet deltager i High:five op til: 1,4 mio. kr. – hvis effekterne varer resten af livet. Besparelserne sker i form af reducerede udgifter forbundet med kriminalitet (politi, retssager, afsoning mv.) og øgede skatteindtægter fra ekstra lønindkomst – og dermed også reducerede overførselsindkomster.

Gevinst for virksomheder

En afgørende part i dette er virksomheder, som er villige til at give en ung med plettet straffeattest en ny chance i livet. Virksomheden selv, vil dog også kunne drage fordele af samarbejdet:

Virksomheden har mulighed for at beskrive krav og forventninger til kandidater, som High:five videresender til samtale på virksomheden. Kun kandidater der matcher disse krav, vil blive videreformidlet til virksomheden. Samtidig bliver virksomhedens sociale profil styrket.

Det er desuden High:fives erfaring, at virksomheden får en yderst motiveret og loyal medarbejder, som gør en stor indsats på arbejdspladsen. Samtidig bliver de øvrige medarbejdere motiveret af, at gøre en forskel for en person der har brug for hjælp og føler stolthed over at arbejde i en socialt ansvarlig virksomhed.

En virksomhed som allerede har indgået et samarbejde med High:five er Lantmännen Schulstad A/S i Vejle. Distributionsleder Aage Lau Flink udtaler:

“Vi har indtil videre én ung ansat gennem High:five, og det har vist sig at være en succes. Som virksomhed mener vi det er vigtigt, at tage et socialt ansvar ved at hjælpe dem som vil arbejde, men som måske har svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Samtidig vil vi gerne afspejle samfundet som helhed på vores arbejdsplads – det skaber en fleksibel arbejdsstyrke som er vant til at tage hensyn til hinanden. Vi vil gerne, når muligheden byder sig, ansætte flere unge gennem High:five – det ville da være dumt at sige nej til en succes! Jeg vil samtidig opfordre andre virksomheder til at gøre det samme. Samfundsøkonomisk er det i alles interesse og vi må løfte i flok. Giv det en chance – det er ikke farligt og High:five er der til at støtte, hvis behovet skulle være der”.

Også for de unge kan det at få et job ændre deres tilværelse fuldstændigt. Daniel, som er blevet fastansat i Lantmännen Schulstad A/S i Vejle, har adskillige pletter på sin straffeattest. Daniel fortæller:

“Det er svært at få et job, når man har en plettet straffeattest. Og når man ikke har et job og tjener penge, så er det fristende at komme til at “tænke lidt for kreativt” og begå kriminalitet.

Det, at jeg har fået en ny chance, betyder ALT for mig: Jeg er sikker på jeg havde siddet i fængsel nu, hvis jeg ikke havde fået hjælp til at få et arbejde. At jeg tjener mine egne penge har givet mig en masse muligheder som fx at rejse eller invitere en sød pige ud at spise. Det er også dejligt ikke hele tiden at skulle se sig over skulderen af frygt for, at Politiet eller andre er efter mig, og jeg har fået ro på mit liv. Jeg har faktisk aldrig haft det bedre end nu! Nu tør jeg drømme om en fremtid med et hus, en familie og en uddannelse!”.

Politi Døgnrapporter: 

Knivstikkeri i Roskilde

Søndag Kl. 1603 modtog Midt- og Vestsjællands Politi en
anmeldelse om et knivstikkeri i Nygade i Roskilde by, hvor en mand var
blevet tilføjet flere knivstik.

Ved politiet ankomst til stedet var gerningsmanden undløbet
fra stedet. Forurettede blev bragt til RH/traumecentret med
ambulancehelikopter til behandling for flere knivstik i brystet.

Kl. 1738 indfandt en mand sig på Politigården i Roskilde med
oplysning om, at han havde været involveret noget med ”en kniv”. Manden blev herefter
erklæret for anholdt

Motivet til knivstikkeriet er ikke fastlagt med sikkerhed,
men afhøringer af vidner på stedet samt en kort afhøring af forurettede har
klarlagt, at gerningsmanden havde sparket til sin hund, noget som forurettede
havde observeret og påtalt, hvilket resulterede i, at gerningsmanden trak en
kniv og tilføjede forurettede flere knivstik i brystet.

Gerningsvåbnet er ikke udfundet, men eftersøges af
politihunde. Forurettede er udenfor livsfare.

Den anholdte fremstilles i grundlovsforhør mandag den 24.

Politiet har ikke yderligere oplysninger i sagen

Politi Døgnrapporter: 

Myndigheder: Alle skal have lige adgang til hjælp

Region Hovedstadens Akutberedskab, Københavns Brandvæsen og Rigspolitiet går nu i tættere dialog om borgernes adgang til 112. Der må ikke herske tvivl om, at der er lighed for alle borgere, lyder meldingen.

Alle borgere har ret til lighed i sundhed og lige adgang til akuthjælp. Sådan er det heldigvis også i dag. Men hvis borgerne kommer i tvivl, sådan som nogle medier fremstiller det, tager de ansvarlige myndigheder det alvorligt. Derfor vil Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen og Region Hovedstadens Akutberedskab nu gå i tættere dialog med hinanden og borgerne for at sikre, at alle, herunder især socialt udsatte borgere, også fremover kan være trygge ved at ringe til Alarm 112.

De tre instanser, som alle modtager og behandler opkald på Alarm 112, vil nu invitere til et fælles møde med bl.a. repræsentanter for de hjemløse og værestederne. Formålet er at se på, hvordan man i fællesskab kan skabe mere tryghed hos borgere og hjemløse om alarmog akutberedskabet i hovedstadsregionen.

”Kontakten til de svage og udsatte borgere er en væsentlig del af vores arbejde. Derfor er vi også allerede i dag meget opmærksomme på at nå ud til disse borgere, når de har brug for hjælp, og vi vurderer, at der f.eks. er behov for udrykning med ambulance”, siger direktøren for Akutberedskabet i Region Hovedstaden, Freddy Lippert.

Kritik gør indtryk

Steen Herlev Larsen fra Rigspolitiet understreger, at den seneste tid debat om hjemløse i pressen viser, at der kan være behov for at se på yderligere løsninger i fællesskab. ”For os handler det om at skabe tryghed for borgerne i al almindelighed, og når der opstår usikkerhed om trygheden, så handler myndighederne naturligvis på det med det samme,” siger Steen Herlev Larsen fra Rigspolitiet.

Også Københavns Brandvæsen understreger, at kritikken fra borgerne gør indtryk. ”Vi ønsker, at alle borgere skal opleve, at de bliver behandlet lige, og vi er meget opmærksomme på, at udsatte borgere får den hjælp de har behov for. Men når der opstår kritik fra de hjemløse, eller andre, så tager vi det naturligvis alvorligt”, siger Jens Larsen, chef for Alarmcentralen Storkøbenhavn.

Politi Døgnrapporter: 

Analyse af ungdomskriminaliteten på Bornholm 2013

Bornholms politi har i lighed med tidligere år udarbejdet vedhæftede analyse, der beskriver den registrerede ungdomskriminalitet begået i Bornholms Politikreds af unge under 18 år i året 2013.

I analysen er der foretaget sammenligning med perioden fra 2003 til 2012, og der er alene benyttet overtrædelser som er registreret i politiets sagsbehandlingssystem.

Analysen relaterer alene til antallet af unge under 18, som er sigtet for overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer og våbenloven. Hvis en person er sigtet mere end en gang, er således kun medtaget den mest alvorlige overtrædelse.

Analysen indgår som et element i Bornholms Politis kriminalpræventive arbejde blandt børn og unge under 18 år og i det kriminalitetsforebyggende samarbejde på Bornholm, bl.a. i Kredsrådet, Lokalrådene, og i SSP samarbejdet.

Analysen omfatter unge med bopæl på Bornholm, og omfatter 46 personer under 18 år, der blev sigtet for overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer og en enkelt overtrædelse af våbenloven.

I forbindelse med nytåret oplevede vi nogle særdeles voldsomme episoder i form af flere grove overfald og forsætlig brandstiftelse, primært begået af unge under 18 år, men disse overtrædelser vil først blive medtaget i analysen for 2014.

Vi kan glæde os over en fortsat nedadgående tendens i tallene, særligt med hensyn til antallet af unge, indblandet i voldsepisoder, hvilket bekræfter den nyligt offentliggjorte undersøgelse, hvor Bornholm udpeges som det mest trygge sted at bo.

Det kriminalpræventive arbejde på Bornholm er således historien om myndighedernes gode tværfaglige samarbejde, hvor problematikker synliggøres og en fælles indsats belønnes.

Politi Døgnrapporter: