Dom i sag om færdselsdrab

Retten i Kolding har i dag afsagt dom i en alvorlig færdselssag mod en 39 – årig mand fra Horsens. Sagen omhandler bl.a. uagtsomt manddrab i forbindelse med et uheld den 31. juli 2013. Sagen har forud for dagens dom været behandlet over to dage i retten og der er afhørt 9 vidner.Manden blev idømt 3 års ubetinget fængsel og blev endvidere frakendt retten til at køre bil i 10 år. (En reststraf efter afsoning af en dom for dødsvold begået i 2006 på ca. 3 års fængsel blev ikke udløst af retten) Han blev varetægtsfængslet efter dom. Dommen blev modtaget af den domfældte.

Anklagerfuldmægtig Pernille Aabling Andersen udtaler, at “Dommen er udtryk for, at domstolene straffer hårdt mod de, der ikke kan finde ud af at tage deres ansvar som bilister seriøst. Uskyldige – det kunne være dig eller mig – bliver ofre, når man ikke lever op til sit ansvar.”

Sagen:

Den 39-årige mand har været varetægtsfængslet siden den 31. juli 2013, hvor han blev anholdt umiddelbart efter færdselsuheldet på Midtjyske Motorvej ved Brande.

Den pågældende dag var han på vej hjem til Horsens fra Herning med en 24-årig mand som passager. Han havde aftenen forinden været til fest og taget amfetamin, ligesom han kun havde sovet få timer.

Flere vidner har under sagen forklaret, hvordan han over en strækning på ca. 16 kilometer slingrede på vejen og kørte med høj hastighed. Dette fik to af vidnerne til at ringe til politiet og anmelde den hasarderede kørsel af en mulig påvirket bilist.

En bil med en 66-årig kvindelig fører blev omkring kl. 17.30 påkørt bagfra. Med i bilen var også hendes 78-årige mand og hendes 94-årige mor, som begge blev alvorligt kvæstede i forbindelse med færdselsuheldet. Den 94-årige kvinde døde senere samme aften af sine kvæstelser.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for i alt 7 forhold. Udover kørsel under påvirkning af stoffer og uagtsomt manddrab, var der rejst tiltale for at have forvoldt fare for personerne i to modkørende biler og i forhold til den 24-årige passager i den dømtes egen bil.

Faktaboks:

Der var under sagen rejst tiltale for følgende overtrædelser:

færdselslovens § 54, kørsel under påvirkning af de euforiserende stoffer amfetamin, diazepam og fenazepam.

færdselslovens § 21, stk. 3 (overhaling uden at holde tilstrækkelig afstand til det overhalede køretøj), § 41, stk. 3 (med overdreven lav hastighed hindrede bagvedkørendes normale kørsel), § 15, stk. 3 (for kort afstand til forankørende), samt straffelovens § 252, stk. 1, ved sin kørsel at have været til gene for en 47-årig kvinde og hendes 17-årige søn og dennes kammerat, idet han af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde bagfra kørte så tæt på deres køretøj, at der var risiko for påkørsel, hvis hun standsede eller foretog opbremsning, samt for at foretage overhaling med kort afstand til deres køretøjer, samt herefter at have kørt med så lav hastighed, at hun måtte foretage overhaling, hvilket alt var til fare for de tre personers liv eller førlighed.

færdselslovens § 15, stk. 1 (ej holde tilstrækkeligt langt til højre), samt straffelovens § 252, stk. 1,
ved sin kørsel på en motortrafikvej af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at være kommet over i modkørendes vejbane til fare for to uidentificerede modkørende køretøjer, hvorved der opstod fare for disse personers liv eller førlighed.
færdselslovens 41, stk. 1 (ej afpasset sin hastighed og mistet herredømmet over køretøjet) og § 42, stk. 2 (hastighed over den tilladte hastighed), samt straffelovens § 252, stk. 1, ved at have kørt med en hastighed væsentligt over den tilladte hastighed på 130 km/t, hvorved han mistede herredømmet over køretøjet og bagfra påkørte den 66-årige kvinde, med hendes 78-årige mand og hendes 94-årige mor som passager.
straffelovens § 241, 1. og 2. pkt., uagtsomt manddrab, ved sin kørsel at have forårsaget færdselsuheldet under særligt skærpende omstændigheder på grund af påvirkning af euforiserende stoffer og særlig hensynsløs kørsel, og uagtsomt at have forvoldt den 94-årige kvindes død.

straffelovens 249, 1. og 2. pkt., uagtsom betydelig legemsbeskadigelse,ved sin kørsel at have forårsaget færdselsuheldet under særligt skærpende omstændigheder på grund af påvirkning af euforiserende stoffer og særlig hensynsløs kørsel, og uagtsomt at have påført den 78-årige mand to blødninger i hjernen.

straffelovens § 252, stk. 1 ved under hele kørselsforløbet at have forvoldt nærliggende fare for sin 24-årige passagers liv eller helbred.

Faktaboks 2: (relevante bestemmelser i straffeloven)

straffelovens § 241: Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2, eller særligt hensynsløs kørsel, anses dette som en særligt skærpende omstændighed.

straffelovens § 249: Den, som uagtsomt tilføjer nogen betydelig skade på legeme eller helbred, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2, eller særligt hensynsløs kørsel, anses dette som en særligt skærpende omstændighed.

straffelovens § 252: Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der på hensynsløs måde forvolder fare for, at nogen smittes med en livstruende og uhelbredelig sygdom.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse, hvilke sygdomme der er omfattet af stk. 2.

Politi Døgnrapporter: 

Mistænkeligt udstyr på pengeautomat i Greve samt efterlysning af to mistænkte

Midt- og Vestsjællands politi efterlyser to mistænkte mænd, som tre gange har installeret mistænkeligt udstyr på en pengeautomat hos Jyske Bank, Hundige Strandvej 199, 2670 Greve.

De mistænkte har udstyret pengeautomaten med et lille stykke metal i kreditkortfremføreren, der skal holde på kreditkortet, så kortet bliver i automaten (“cardtrapping”), men således at de mistænkte ville kunne trække kortet ud, når kunden er gået fra stedet. Samtidig har de mistænkte formentlig påsat et lille kamera over tastaturet, så indtastning af PIN-koden blev filmet.

De mistænkte mænd beskrives som:
A: mand, 25-35 år, 175-180 cm høj, spinkel af bygning, sort kort hår, iført sort hættetrøje, sorte cowboybukser, hvide strømper og sorte sko med staffering.
B: mand, 25-35 år, 175-180 cm høj, kraftig af bygning, iført jakke med lynlås i sort og lysgrøn, sorte sko af mærket Puma.

De mistænkte mænd har installeret udstyret på følgende tidspunkter:
onsdag den 22. januar 2014 kl. ca. 19.32
lørdag den 25. januar 2014 kl. ca. 17.20, og
mandag den 27. januar 2014 kl. 16.00 – tirsdag den 28. januar 2014 kl. ca. 10.30.

Hvis nogen har bemærket de to mistænkte mænd ved pengeautomaten eller i området, eller i øvrigt har oplysninger om de mistænktes identitet, bedes man kontakte Midt- og Vestsjælland politi, Lokalpolitiet i Karlslunde, på tlf. 46351448 eller nærmeste politi på tlf. 114.

Politi Døgnrapporter: 

Gør det sværere for tyven at bryde ind

Ethvert indbrud virker krænkende, skaber frygt og en masse besvær. Der er al mulig grund til at gøre noget for at passe bedre på sit hjem.

”Danskerne er et af de folkefærd, der ikke gør så meget ud af at sikre deres hjem. Det er derfor forholdsvist nemt at være indbrudstyv. Vores låse er ofte slidte, de er af ældre dato, og de er nemmere at dirke op i forhold til de nyeste låsetyper”, siger Andreas Mylund, der er sikringsrådgiver i Nordjyllands Politi.

”Samtidig er mange vinduer nemme at pille ud, og selv om der ikke er frit spil, har indbrudstyvene for let ved at komme ind til vores værdier”, pointerer han.

”Vi kan sagtens gøre mere for at sikre vores hjem mod ubudne gæster, og det vil vi gerne vise alle frederikshavnerne i uge 6”, siger Andreas Mylund, der har tilrettelagt udstillingen på Borgertorvet.

Det er ikke tilfældigt, at det er på Borgertorvet, vi udstiller. Her kommer der dagligt ca. 1.000 borgere forbi, og husets medarbejdere er naturligvis også velkomne til at få et godt råd med hjem for at undgå indbrud”, siger Andreas Mylund.

Udstillingen viser forskellige låse og beslag, og der er eksempler på tyverialarmer. Samtidig slår politiet også et slag for nabohjælp. Nabohjælp afværger hvert 4. indbrud, og derfor er det helt oplagt, at vi holder øje med vores naboers huse, når de er bortrejst. En fyldt skraldepose, en tømt postkasse er sammen med et vågent øje med til at forhindre indbrud.

Mød os til en snak
Mandag den 3. februar fra kl. 13 – 15 og torsdag den 6. februar fra kl. 14 – 17 er Andreas Mylund klar til at tage en snak. Med sig har han repræsentanter for lokalpolitiet samt et alarmfirma og en låsesmed.

Alle giver gerne råd og vejledning til, hvad vi hver især kan gøre for at tyverisikre vores bolig.

Udstillingen er åben mandag den 3. til fredag den 7. februar.
Mandag – onsdag: 10.00 – 15.00, bemandet fra kl. 13 – 15
Torsdag: 8.00 – 17.00, bemandet fra kl. 14 -17
Fredag: 8.00 – 14.00

Alle er velkomne.

Politi Døgnrapporter: 

Branden i Klemensker tirsdag den 28. januar 2014

Tirsdag eftermiddag kl. 1634 modtog Bornholms Politi anmeldelse om brand på adressen Torpevej 2, Klemensker. Branden var af en så voldsom karakter, at det ikke var muligt for politiet, herunder brandteknikere, at undersøge stedet før i dag d. 29. januar. Ved undersøgelser på stedet blev liget af en person fundet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at klarlægge personens identitet. Der efterforskes både i retning af identifikation af den afdøde samt klarlæggelse af brandårsag.

Politi Døgnrapporter: 

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser smykkeejere og gerningssteder

Torsdag den 23. januar blev tre litauiske mænd fængslet
for et indbrud begået i Roskilde-området.

De tre mænd var dog i besiddelse af flere stjålne smykker, som politiet endnu ikke har kunne finde ejermændene til, og politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde frem til ejerne og de
mulige uopklarede indbrud, som smykkerne stammer fra.
http://www.mynewsdesk.com/dk/midt-og-vestsjaellands-politi/pressreleases…

Personer med oplysninger om smykkerne bedes kontakte
indbrudsgruppen hos Midt- og Vestsjællands Politi på: 114

Politi Døgnrapporter: 

Al færdsel på isen er forbudt!

Færdsel på isen er forbudt – indtil der er skiltet med, at færdsel er tilladt!

Normalt kan man overveje at åbne for færdslen, når isen er mindst 13 cm tyk.
Bornholms Regionskommune måler isens tykkelse og vurderer, hvorvidt det er forsvarligt at færdes på isen. Hvis det er tilfældet vil kommunen opsætte et skilt med teksten: ”Færdsel på isen tilladt. Bornholms Regionskommune”.
Forældre bedes være opmærksom på, at børnene ikke lader sig friste til en tur på usikker is.

Følg linket til emnet på Bornholms Regionskommunes hjemmeside: http://bit.ly/1hEeWvm

Politi Døgnrapporter: 

Projekt skal skabe interesse for uddannelse hos unge med benzin i blodet

Et nyt tværfagligt projekt skal være med til at skabe en god overgang fra folkeskolen til en erhvervsuddannelse og samtidig styrke forholdet mellem politiet og unge i Aalborg Øst.

SSP-samarbejdet har valgt at støtte op omkring et nyt projekt i Aalborg Øst.

Projektet tilbyder 7., 8. og 9. årgang på Tornhøjskolen og Mellervangskolen motorlærerunder-visning for de unge, som har lyst til at lære mere om mekanik og motorer. Formålet med projektet er at få skabt en god overgang fra folkeskolen til en erhvervsuddannelse, særligt for de kriminalitetstruede unge. Disse unge fylder ofte meget i Aalborg Øst, hvor de kører rundt på deres scootere.

Motorlærerundervisningen kan være med til at fastholde deres interesse for motorer og kanalisere den over mod en egentlig erhvervsuddannelse.

SSP-konsulent Nuuradiin Salah Hussein er utrolig tilfreds med det nye initiativ:

”Dette tiltag er ét af en lang række af forebyggende tiltag i Aalborg Øst. Det er utrolig positivt, at vi i samarbejde med politiet og skolerne kan være med til at styrke relationen mellem de unge og de voksne og samtidig sørge for at få dem til at være fornuftige scooterkørere. Vi er opmærksomme på de problemer, der er i Aalborg Øst omkring unge scooterkørere, som blandt andet generer beboerne derude. Derfor forsøger vi nu at lave en særlig indsats i forhold til de unge trafikanter, så de lærer, hvordan de skal gebærde sig i trafikken”, forklarer han.

SSP-konsulent Bjarne Hansen ser også store perspektiver i projektet:

”Det er godt, at Tornhøjskolen og Mellervangskolen samarbejder med Tech College Aalborg om faget motorlære, så en del af undervisningen foregår på Tech College. Jeg håber, at det kan give nogle af de unge lyst til at prøve kræfter med en teknisk ungdomsuddannelse efter folkeskolen”, siger han.

Skolerne stiller hver især et værksted til rådighed, og der er indkøbt forskellige rele-vante motorer og nødvendige værktøjer, så de unge får mest muligt ud af undervisningen. Kurset tager udgangspunkt i undervisningsministeriets læseplan for faget motorlære i folkeskolen. På den måde sikres det, at de unge, som deltager modtager en kvalificeret undervisning omkring motorens opbygning og miljøhensyn.

Politiassistent Michael Handrup fra Nordjyllands Politi er en del af projektet, og har – qua sin stilling ved nærpolitiet i Aalborg Øst – et godt kendskab til de unge i bydelen.

”Jeg har i mange år arbejdet med præventivt politiarbejde, så jeg har set flere eksempler på, at unge bryder ud af kriminalitet, hvis de får en erhvervsuddannelse. Derfor tror jeg, at vi med motorlæreprojektet kan fastholde kriminalitetstruede unge i deres interesse for motor og mekanik – og på den måde får vi deres interesse kanaliseret i retning af en egentlig uddannelse,” siger den erfarne politiassistent, der dog i samme åndedrag understreger, at projektet ikke kun er for kriminalitetstruede unge – også unge med interesse for mekanik har søgt – og er velkomne – i projektet.

Fakta:

• SSP støtter projektet med opstartsmidler op til 20.000 kr.
• SSP bistår med kontakt til Auto College Aalborg
• Projekt 9220 støtter med nødvendige materialer og knowhow gennem De Blå Ressourcer
• Politiet afholder undervisningsudgifter
• UngAalborg stiller nødvendige værktøjer til rådighed samt undervisningstimer ved behov

Politi Døgnrapporter: 

Fremlysning af smykker fundet i Kr.-Hyllinge

Midt- og Vestsjællands politi fremlyser smykker, som blev fundet juledag 2013 på Strandlundgårdsvej, 4070 Kirke-Hyllinge.

Smykkerne lå i to smykkeskrin i et pudebetræk og kan bl.a. beskrives som: smykkeskrin, mrk. Carita, 2 øresmykker, der ligner margueritter, stenbesat kors, Dyrberg/Kern-armbånd, øreringe med teksten “Thomasabo”, øreringe med guldblad samt 3 stk. dameure.

Politiet formoder, at der er tale om tyvekoster, som er efterladt på vejen. Det har ikke været muligt for politiet at identificere ejerne, hvorfor smykkerne nu fremlyses.

Kan du genkende dine smykker, bedes du kontakte lokalpolitiet i Roskilde, tlf. 4635 1448.

Politi Døgnrapporter: 

Mangler du 718 kvartpaller?

Nordjyllands Politi har fundet et større lager af kvartpaller i plast, men mangler de rette ejere.

Onsdag 15. januar 2014 ved to-tiden om natten fik Nordjyllands Politi en anmeldelse om tyveri af kvartpaller fra en plads ved Faktas Baggård på Sjællandsgade i Aalborg. En patrulje anholdt i den forbindelse 2 mænd, og spor i sneen førte betjentene til nogle nærliggende garager.

Her fandt man det store antal kvartpaller i plast, i alt 718 kvartpaller. Og det er disse paller, som Nordjyllands Politi nu håber at finde ejerne til.

”Vi tror, at det muligvis kan være købmænd eller supermarkeder i Aalborg-området, der kan være de rette ejere,” siger politiassistent Jens Poulsen fra Sagscentret ved Nordjyllands Politi.

Derfor: Kan man godtgøre, at man mangler nogle kvartpaller, så kan man henvende sig til Servicecentret i Nordjyllands Politi på 114.

De to mænd i sagen er sigtet for tyveri. Sagen har journalnummer: 5100-75563-00035-14.

Politi Døgnrapporter: 

Vi kan ikke advare nok

Føret er selvfølgelig ikke så slemt som på billedet, og det er netop problemet lige nu.

Mange bilister kører alt for stærkt fordi de tror, at vejene er tørre, uden at tænke på, at de derved udsætter sig selv og alle andre for betydelig fare pga. fænomenet “sort is”, der dækker over at vejen tilsyneladende er tør, men i stedet viser sig at være dækket af is.

Således er tre bilister her til morgen blevet målt til at køre med hastigheder tæt på 120 km/t på en strækning, hvor højeste tilladte hastighed er 80 km/t.

Bøden for forseelsen vil som udgangspunkt være kr. 3000,-, hvortil kommer et klip i kørekortet og et bidrag på kr. 500,- til den nyligt oprettede offerfond, eller alt i alt ca. samme pris som en uges ferie i varmen.

Vi kan derfor ikke advare nok mod at køre for stærkt under disse forhold.

Politi Døgnrapporter: