Etablering af midlertidigt militært område i Esbjerg

Etablering af Midlertidigt Militært Område i Esbjerg

Baggrund

Etableringen sker i sammenhæng med Værtsnationsstøtte, hvor materiel og andet udstyr fra allierede styrker ankommer til Esbjerg og skal transporteres videre.

Aftale mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og Forsvaret

Syd- og Sønderjyllands Politi har indgået en aftale med Forsvaret om at etablere et midlertidigt militært område på Esbjerg Havn fra den 8. til den 12. juni.

Formål og Behov

Etableringen af det midlertidige militære område sker som en del af Værtsnationsstøtte. Dette indebærer, at materiel fra allierede styrker ankommer til Esbjerg og efterfølgende skal transporteres videre til deres respektive destinationer.

Sikkerhed og Afspærring

Det midlertidige militære område vil blive bevogtet af soldater fra Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland. For at sikre området vil der være tydelig skiltning og afspærring på landjorden, og områderne vil være spærret af for uvedkommende.

Trafikale Foranstaltninger

I perioden vil der blive opsat skilte langs Estrupvej med standsnings- og parkeringsforbud. Forbuddet vil gælde fra rundkørslen ved Taurusvej/Estrupvej til rundkørslen ved Gammelby Ringvej/Estrupvej.

Områdebeskrivelse

Det midlertidige militære område vil være placeret inden for den del af havneområdet, der allerede er et ISPS-sikkerhedsområde (International Ship and Port Facility Security). Dette område er normalt ikke tilgængeligt for offentligheden. I en del af perioden vil det midlertidige militære område også omfatte en del af havnebassinet.

 

 

Denne tekst (inklusiv evt. billeder) er også tilgængelig på https://politi.dk/syd-og-soenderjyllands-politi/nyhedsliste/hostnation/2024/06/06

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *