Dagens udvidede færdselskontrol er nu afsluttet

Kl. 13.00 – Afsluttende pressemeddelelse – Udvidet rutinekontrol af færdslen afsluttes

Dagens udvidede færdselskontrol er nu afsluttet. Der er kontrolleret ca. 4.500 køretøjer. Der er optaget ca. 230 politirapporter. Ud over de nævnte sagsområder fra pressemeddelelsen kl. 10.45, så har der også været nogle sager med overlæs, beslaglæggelse af knallerter og spirituspåvirket fører.

– Der er udført et godt stykke arbejde ved dagens færdselskontrol af alle de involverede medarbejdere og myndigheder. I forhold til sidste år, hvor det var en eftermiddagskontrol, så har der været færre førere der var narko- og spirituspåvirkede, hvilket er positivt, men kan have noget med kontroltidspunktet at gøre. Vi har dagen igennem haft fokus på ikke at skabe unødig forstyrrelse af den øvrige trafik, hvilket bevirkede, at vi på Øresundsforbindelsen holdt pause i kontrollen et par gange, da der var nogen kødannelse, siger vicepolitiinspektør Lars Haugaard, som var leder af dagens færdselskontroller.

Kl. 10.45 – Udvidet rutinekontrol af færdslen ca. 180 færdselslovsovertrædelser

Færdselskontrollen viste ca. kl. 10.00 at der er optaget ca. 180 politirapporter med forskellige overtrædelser. Der er beslaglagt to biler, en fører var narkopåvirket, nogle kørte uden at have kørekort, ligesom nogle ikke havde medbragt kørekortet. Endvidere er der nogle, som kørte uden at bruge sikkerhedssele og andre brugte mobiltelefon ulovligt under kørslen. Der var to børn, som ikke var fastspændt under kørslen. Der har været stoppet ca. 1.300 køretøjer ved dagens udvidede færdselsindsats, som fortsætter nogle timer endnu.

Kl. 07.10 – Pressemeddelelse – Udvidet rutinekontrol af færdslen tirsdag morgen den 30. september 2014

Tirsdag morgen har Københavns Politis Færdselsafdeling iværksat en udvidet kontrol af færdslen. Kontrollen finder sted flere steder i København, og er en koordineret indsats med andre politikredse og myndigheder.

Målet med den udvidede færdselskontrol skal ses som et element i den Nationale Færdselsstrategi, hvor man blandt andet ønsker at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

– Vi er ude tidligt om morgenen hvor der er rigtig mange trafikanter, så vi kan kontrollere så mange køretøjer og førere som muligt. Det er vores erfaring, at sådanne store kontroller er medvirkende til en mere hensigtsmæssig adfærd i trafikken. Det er klart, at en så stor kontrol vil skabe nogle ulemper for trafikken, men det ligger os meget på sinde ikke at genere fremkommeligheden unødigt siger vicepolitiinspektør Lars Haugaard, som er operationsansvarlig for dagens udvidede færdselskontrol.

Politi Døgnrapporter: 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *